Personvern

Oppdatert 11.06.2021

Personvern og cookies

*Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Varangertunet AS administrer, samler inn og behandler dine personopplysninger.

Varangertunet ved virksomhetens leder er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av Varangertunet. Det daglige ansvaret er delegert til hhv personalansvarlig og den enkelte kundeansvarlige. Personvernerklæring som følger under inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger gjennom Varangertunet og generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.*

Utlevering av personopplysninger - Overføring av personopplysninger til tredjepart

Dine personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov hos oss som vil ha tilgang til dine personopplysninger. Som hovedregel vil vi derfor ikke dele dine personopplysninger med noen utenfor Varangertunet, med mindre dette er lovpålagt.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å behandle dine forespørsler fra nettstedet vårt. Opplysninger vi registrerer er for eksempel navn, telefonnummer, epostadresse og generelle beskjeder. Det er frivillig å motta markedsføring.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Videre bruker vi også informasjonskapsler på sidene våre for at vi skal kunne føre statistikk over hvor ofte våre nettsteder generelt brukes.

• Analyse av hvordan hjemmesidene benyttes av de besøkende.

• Skreddersøm av innhold og markedsføring basert på hvordan brukerne bruker nettstedet

Oversikt over cookies vi bruker finner du ved å klikke på ikonet i høyre hjørne av nettstedet.

Lagring av personopplysningene og sletting

Personopplysningene du registrerer lagres på servere hos våre databehandlere.

Varangertunet sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysningene, eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen, vil vi slette dine opplysninger. Merk at det kan være lovkrav som gjør at vi likevel er forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger i en viss periode. Vi har egne konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.

Grunnlag for behandlingen

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i Varangertunet ved bookingsforespørelser eller generell kontakt via vårt nettsted.

Lagring av personopplysningene og sletting

Personopplysningene du registrerer lagres på servere hos våre databehandlere.

Varangertunet sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysningene, eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen, vil vi slette dine opplysninger. Merk at det kan være lovkrav som gjør at vi likevel er forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger i en viss periode. Vi har egne konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.

Dine rettigheter som registrert

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting, begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen innen en måned fra den ble avgitt, med mindre lovkrav pålegger oss noe annet. Anmodningene kan rettes til personalansvarlig eller IT driftsansvarlig Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Dersom det er ønskelig med mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan vi kontaktes på tlf +47 913 65 856 eller post@varangertunet.no

Endringer av denne personvernerklæringen

Varangertunet kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og den endrede personvernerklæringen har virkning fra siste revisjonsdato.